Rhaglen Waith Pwyllgorau

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Ebrill 2024

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Mawrth 2024

Rhaglen waith y Cyngor 1af o Chwefror 2024

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Ionawr 2024

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Rhagfyr 2023

Rhaglen waith Pwyllgor Cynllun Busnes 5ed o Hydref 2023

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Fedi 2023

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Orffennaf 2023

Rhaglen waith y Cyngor 8fed o Fehefin 2023

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Fai 2023

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Ebrill 2023

Rhaglen waith Pwyllgor Polisi 21ain o Fawrth 2023

Rhaglen waith y Cyngor 9fed o Fawrth 2023

Rhaglen waith y Cyngor 2il o Chwefror 2023

Rhaglen waith y Cyngor 12fed o Ionawr 2023

Rhaglen waith y Cyngor 1af o Rhagfyr 2022

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Dachwedd 2022

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Hydref 2022

Rhaglen waith Pwyllgor Cynllun Busnes 6ed o Hydref 2022

Rhaglen waith y Cyngor 8fed o Fedi 2022

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Gorffenaf 2022

Rhaglen waith y Cyngor 9fed o Fehefin 2022

Rhaglen waith y Cyngor 12fed o Mai 2022 - SYLWI PLIS - Cyfarfod Blynyddol (12.05.2022) - yn cael ei gynnal drwy zoom oherwydd salwch, ac nid yn Neuadd Chwilog. Gellir cysylltu â’r Clerc i gael linc.

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Ebrill 2022

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Mawrth 2022

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Chwefror 2022

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Ionawr 2022

Rhaglen waith y Cyngor 2il o Rhagfyr 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Dachwedd 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith Pwyllgor Cynllun Busnes 4ydd o Dachwedd 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Hydref 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 2il o Fedi 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 1af o Gorffenaf 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Fehefin 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 13eg o Fai 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 1af o Ebrill 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Fawrth 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Chwefror 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Ionawr 2021 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Ragfyr 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 12fed o Dachwedd 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 5ed o Dachwedd 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 1af o Hydref 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Fedi 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 9fed o Orffennaf 2020 - cliciwch yma

Rhaglen Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a rhaglen waith y Cyngor 18fed o Fehefin 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 21ain o Fai 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 2il o Ebrill 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 5ed o Fawrth 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Chwefror 2020 -cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 9fed o Ionawr 2020 - cliciwch yma

Rhaglen waith Pwyllgor Busnes 5ed o Rhagfyr, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 5ed o Rhagfyr, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Dachwedd, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith Pwyllgor Busnes 3ydd o Hydref, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 3ydd o Hydref, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 5ed o Fedi, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Orffennaf, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 6ed o Fehefin, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 2il o Fai, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 4ydd o Ebrill, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Fawrth, 2019 -cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor 7fed o Chwefror, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 3ydd, 2019 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Rhagfyr 6ed, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Tachwedd 1af, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Hydref 4ydd, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 6ed, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Gorffennaf 5ed, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mehefin 7fed, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 3ydd, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ebrill 5ed, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mawrth 1af, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Chwefror 1af, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 4ydd, 2018 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Rhagfyr 7fed 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Tachwedd 2il 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Pwyllgor Busnes Hydref 5ed 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 21ain 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 7fed 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Gorffennaf 6ed 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mehefin 1af 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 11eg 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ebrill 6ed 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mawrth 2ail 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 26ain 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 5ed, 2017 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Rhagfyr 1af, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Tachwedd 3ydd, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Hydref 6ed, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 1af, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Gorffennaf 7fed, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mehefin 2ail, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 12fed, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ebrill 7fed, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mawrth 3ydd, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Chwefror 4ydd, 2016 -cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 7fed, 2016 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Rhagfyr 3ydd, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Tachwedd 5ed, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Hydref 1af, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 17eg, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Gorffennaf 2il, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mehefin 11eg, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 28ain, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ebrill 16eg, 2015 -cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mawrth 5ed, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Chwefror 5ed, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ionawr 8fed, 2015 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Rhagfyr 4ydd, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Tachwedd 6ed, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Hydref 2il, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Medi 4ydd, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Gorffennaf 3ydd, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mehefin 5ed, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 27ain, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Mai 1af, 2014 - cliciwch yma

Rhaglen waith y Cyngor Ebrill 3ydd, 2014 - cliciwch yma