Gwybodaeth a Hysbysiadau

Gwybodaeth a Hysbysiadau Cyngor Cymuned Llanystumdwy

10.12.19 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Arianno - cliciwch yma

25.06.19 Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr – y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 - cliciwch yma

24.04.19 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 02/05/2019 7yh
Neuadd Llanystumdwy

26.11.18 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol - cliciwch yma

25.11.18 Hysbyseb sedd wag Ward Llanystumdwy - cliciwch yma

09.05.18 Hysbysiad Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol - cliciwch yma

26.04.18 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 03/05/2018 7pm
Neuadd Llanystumdwy

13.11.17 HYSBYSEBIAD: Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor - cliciwch yma

RHYBUDD ETHOLIAD - Mai 4ydd 2017

Rhybudd Etholiad Cymunedau Dwyfor - cliciwch yma

Rhybudd Etholiad Dwyfor Gwynedd - cliciwch yma

 

 

13.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017 - cliciwch yma

08.02.16 Sedd Wag ar y Cyngor - cliciwch yma

04.01.16 Sedd Wag ar y Cyngor - cliciwch yma

21.10.15 Sedd Wag ar y Cyngor - cliciwch yma

25.09.15 Sedd Wag Achlysurol ar y Cyngor - cliciwch yma