Y Cyngor

Rhestr o Gynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2019

Ward Llanystumdwy

Darren Morley - Pwyllgor Amodau Gwaith
44 Cae’r Ffynnon, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0SF
morleyllan@hotmail.com
0776 274 5449

Naomi Jones - Pwyllgor Safle’r We
Glanrafon, Llannor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LJ
ndjones22@gmail.com
01766 523154

Sian Angharad Parry - Pwyllgor Safle’r We
Fferm Trefan, Llanystumdwy, LL52 0LP
siantrefan@tiscali.co.uk
01766523310

Sion Aled Jones - Pwyllgor Cynllun Busnes
Dolafon, Llanystumdwy LL52 0SY
sionali@hotmail.com
01766524891

Gareth O Davies - Pwyllgor Amodau Gwaith
2 Talafon, Llanystumdwy LL52 0SN
gareth.davies248@gmail.com
01766522105


Ward Rhoslan

Anwen Jones - Cadeirydd. Pwyllgorau Safle’r We, Cynllun Busnes, ac Amodau Gwaith
Betws Bach, Ynys, Cricieth, LL52 0PB
rhoscottages@gmail.com
01758 720047

Tegid Jones- Is Gadeirydd. Plaid Cymru - Pwyllgor Cynllun Busnes
Stabl Hen Tyddyn Du, Rhoslan, Cricieth, LL52 0LY
Tegidjones84@gmail.com


Ward Llanarmon

Aled Lloyd Evans - Plaid Cymru - Pwyllgor Cynllun Busnes
Bryn Llwyn, Chwilog, LL53 6NX
Cynghorydd.AledLloydEvans@gwynedd.gov.uk
01766 810703

Margaret Griffith - Plaid Cymru Pwyllgorau Rheolau Sefydlog a Pholisiau ac Amodau Gwaith
Dwyfach, Chwilog, LL53 6TF
m.griffith901@btinternet.com
01766 810513

Trefor Wyn Jones - Plaid Cymru - Pwyllgorau Rheolau Sefydlog a Pholisiau ac Amodau Gwaith
Talar Deg, Chwilog, LL53 6SX
treforjones932@btinternet.com
01766 810472

Ceri Jones - Pwyllgor Safle’r We
Glyncoed, Llanarmon , LL53 6PU
dylanaceri@btinternet.com
01766 810878

Parch. Aled Davies - Cadeirydd. Pwyllgor Cynllun Busnes
Aelybryn, Chwilog, LL53 6SH
Aled@ysgolsul.com
01766819120


Ward Llangybi

William Ifor Hughes - Pwyllgor Amodau Gwaith
Rhosceiri, Pencaenewydd. LL53 6RB
01766 810263

Thomas Prys Jones - Plaid Cymru - Pwyllgorau Rheolau Sefydlog a Pholisiau ac Amodau Gwaith
Tyddyn Llan, Llangybi , LL53 6LZ
twmprys@yahoo.co.uk
01766 810430

Angela Williams - Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Pholisiau
Rhos Helyg, Llangybi,LL53 6DQ
Userwl5086@aol.com
01766810233