Y Cyngor

Rhestr o Gynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Ward Llanystumdwy

Sian Angharad Parry - Pwyllgor Cynllun Busnes
Fferm Trefan, Llanystumdwy, LL52 0LP
siantrefan@tiscali.co.uk
01766 523310

Gareth O Davies - Pwyllgor Amodau Gwaith
2 Talafon, Llanystumdwy LL52 0SN
gareth.davies248@gmail.com
01766 522105

Darren Morley - Pwyllgor Amodau Gwaith
44 Cae’r Ffynnon, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0SF
morleyllan@hotmail.com
0776 274 5449

Miriam Williams - Pwyllgor Safle’r Wé
1 Tai Newyddion, Llanystumdwy, LL52 0SH
miriam.wms@hotmail.co.uk
07879 858 680


Ward Rhoslan

Anwen Jones - Is-gadeirydd - Pwyllgor Cynllun Busnes, Pwyllgor Safle’r Wé a Phwyllgor Amodau Gwaith
Betws Bach, Ynys, Cricieth, LL52 0PB
rhoscottages@gmail.com
01758 720047

Tegid Jones – Plaid Cymru - Pwyllgor Cynllun Busnes a Phwyllgor Safle’r Wé
Stabl Hen Tyddyn Du, Rhoslan, Cricieth, LL52 0LY
Tegidjones@gmail.com
07770 517507


Ward Llanarmon

Rhys Tudur - Cyngor Gwynedd - Plaid Cymru - Pwyllgor Safle’r Wé, Rheolau Sefydlog a Pholisiau
2 Tý Engan, Chwilog, LL53 6SL
Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru
07825 129737

Aled Lloyd Evans - Plaid Cymru - Cadeirydd - Pwyllgor Cynllun Busnes
Bryn Llwyn, Chwilog, LL53 6NX
aled.evans.59@hotmail.com
01766 810703

Margaret Griffith - Plaid Cymru - Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Polisiau
Dwyfach, Chwilog, LL53 6TF
m.griffith901@btinternet.com
01766 810513

Parch. Aled Davies - Pwyllgor Cynllun Busnes
Aelybryn, Chwilog, LL53 6SH
Aled@ysgolsul.com
01766 819120

Dylan Fôn Thomas - Pwyllgor Safle’r Wé
Trewerin, Chwilog, LL53 6SF
chwilhogyn@icloud.com
01766 810257


Ward Llangybi

Euros Jones - Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Pholisiau
Morwel, Llangybi, Pwllheli, LL53 6LZ
eurosjones@hotmail.com
07815 5323909

Angela Williams - Pwyllgor Rheolau Sefydlog, Polisiau ac Amodau Gwaith
Rhos Helyg, Llangybi, LL53 6DQ
Userwl5086@aol.com
01766810233

Delyth Wyn Parry - Pwyllgor Safle’r Wé
Orsedd Fawr, Pencaenewydd, LL53 6RD
mgwynparry@btconnect.com
01766 810 303