Cysylltu

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Y Clerc
Mr Richard J Roberts,
Aelybryn,
Llanystumdwy,
Cricieth,
Gwynedd
LL52 0SS

Cyfeiriad e bost : richardaelybryn@yahoo.co.uk
Rhif ffon : 01766522258

Os am gysylltu gyda Chynghorydd yn uniongyrchol gweler rhestr y Cynghorwyr.