Cysylltu

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Y Clerc
Mrs Bethan Parry Jones,
Derwen Gam,
Chwilog,
Pwllheli

Cyfeiriad e bost: clercccllanystumdwy@gmail.com

Ffôn: 01766 810 614 (ar ôl 6 y.h.)

Os am gysylltu gyda Chynghorydd yn uniongyrchol gweler rhestr y Cynghorwyr.