Cyngor Cymuned Llanystumdwy

“Bro rhwng môr a mynydd” R.Williams Parry

CROESO i’r wefan lle cewch drosolwg ar waith y Cyngor ynghyd â gwybodaeth leol a mapiau o lwybrau cyhoeddus y cylch sydd dan ein gofal

Mae dalgylch y Cyngor yn nhiriogaeth Eifionydd, ac yn glwstwr o bentrefi bach a chanolig eu maint sydd wedi eu lleoli mewn cefn gwlad prydferth a thlws. Yma mae’r iaith Gymraeg i’w chlywed yn fwrlwm ac mae cyfoeth o ddiwylliant Cymreig ymhobman.


Asgwrn cefn yr economi leol yw’r diwydiannau amaeth, bwyd a thwristiaeth ac mae’r tirwedd yn gymysgedd o dir glas, corsdir, rhosydd a choedwigaeth sy’n ymestyn o lannau ac aber yr afon Dwyfach i ben Garn Bentrych (748 troedfedd uwchlaw’r môr)

Hwyl ichi ar bori drwy’r safle.

Cysylltu

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

I gysylltu gyda Y Clerc ...

>> darllen mwy

Y Cyngor

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

Rhestr o Gynghorwyr

>> darllen mwy

Gwasanaethau

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

Er mwyn gweld rhestr o wasanaethau...

>> darllen mwy

Ein Bro

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

Am wybodaeth am ein bro...

>> darllen mwy

Llwybrau

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

I weld llwybrau cymuned Llanystumdwy...

>> darllen mwy

Diddordeb Hanesyddol

Cyngor Cymuned Llanystumdwy
img

Rhestr o ddiddordebau hanesyddol...

>> darllen mwy