Cyllid

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Ffurflen Flynyddol Datganiad Cyfrifyddu 2022-2023

Ffurflen Flynyddol Datganiad Cyfrifyddu 2021-2022

Datganiad Cyfrifyddu 2020-2021 - cliciwch yma

Cofrestr Datgan Diddordeb Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022 - cliciwch yma

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022 - cliciwch yma

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2020-2021 - cliciwch yma

Prisiau gan gontractwyr cyn 07.05.2021 - cliciwch yma

Datganiadau Cyfrifyddu 2019-20 - cliciwch yma

Prif wahaniaethau cyllid 2019-2020 - cliciwch yma

Rhesymau rhwng y gwahaniaethau blwyddyn rhwng 01.04.2018 – 31.03.2019 - cliciwch yma

Ffurflen Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2019/2020 - cliciwch yma

Datganiadau Cyfrifyddu 2018-19 - cliciwch yma

Ffurflen Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2018/2019 - cliciwch yma

Crynodeb Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 - cliciwch yma

Datganiadau Cyfrifyddu 2017-18 - cliciwch yma

Gwahaniaethau Sylweddol blwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2017 a 31 Mawrth 2018 - cliciwch yma

Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain, 2018 - cliciwch yma

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2017 - cliciwch yma

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2015/16 a 2016/17 - cliciwch yma

Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain, 2017 - cliciwch yma

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2016 - cliciwch yma

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2014/15 a 2015/16 - cliciwch yma

Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Ebrill 5ed, 2016 - cliciwch yma