Cyllid

Cyngor Cymuned Llanystumdwy


Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain, 2018 - cliciwch yma

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2017 - cliciwch yma

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2015/16 a 2016/17 - cliciwch yma

Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain, 2017 - cliciwch yma

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2016 - cliciwch yma

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2014/15 a 2015/16 - cliciwch yma

Lwfansau/Treuliau Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanystumdwy am y flwyddyn yn diweddu Ebrill 5ed, 2016 - cliciwch yma