Gwasanaethau

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Yr Ysgolion yn y gymuned:

1. Ysgol Llangybi, LL53 6DQ
Pennaeth: Ms Elin Owen
Rhif ffôn: 01766810564

2. Ysgol Chwilog, LL53 6PS
Pennaeth: Ms Lyndsey Pleming
Rhif ffôn:01766810627

3. Ysgol Llanystumdwy, LL52 0SP
Pennaeth: Ms Cathryn Sara Davey
Rhif ffôn: 01766522961

Mae ysgol feithrin yn cael ei chynnal yn Neuadd Goffa Chwilog o ddydd Llun i ddydd Iau.

Mae Swyddfa’r Post ym mhentref Chwilog.

Mynwent Newydd Llanystumdwy
Am wybodaeth ynglŷn â'r fynwent cysyllter â'r Ysgrifennydd:
Marian Evans, Ty'n Giat, Llanystumdwy,Cricieth. LL52 0LW
ffôn: 01766523135 e-bost: marian.evans@hotmail.co.uk

Mynwent Rydd ac Anenwadol Chwilog
Am wybodaeth ynglŷn â'r fynwent cysylltwch â'r Ysgrifennydd
Mr Gwilym Thomas, Trewerin, Chwilog. LL53 6SF, ffôn 01766810257
e bost: gwilym444@btinternet.com
Am unrhyw gyfraniad ariannol tuag at y Fynwent cysylltwch â'r Trysorydd
Dr.Gwyn Williams, Afallon, Chwilog. LL53 6NX, ffôn 01766810512