Gwasanaethau

Cyngor Cymuned Llanystumdwy

Yr Ysgolion yn y gymuned:

1. Ysgol Llangybi, LL53 6DQ
Pennaeth: Ms Elin Owen
Rhif ffôn: 01766810564

2. Ysgol Chwilog, LL53 6PS
Pennaeth: Mr Richard Derwyn Jones
Rhif ffôn:01766810627

3. Ysgol Llanystumdwy, LL52 0SP
Pennaeth: Ms Cathryn Sara Davey
Rhif ffôn: 01766522961

Mae ysgol feithrin yn cael ei chynnal yn Ysgol Chwilog bob bore.

Mae Swyddfa’r Post ym mhentref Chwilog.

Mynwent Newydd Llanystumdwy

Mynwent Rydd ac Anenwadol Chwilog
Am wybodaeth ynglŷn â'r fynwent cysylltwch â'r Ysgrifennydd
Mr Gwilym Thomas, Trewerin, Chwilog. LL53 6SF, ffôn 01766810257
e bost: gwilym444@btinternet.com
Am unrhyw gyfraniad ariannol tuag at y Fynwent cysylltwch â'r Trysorydd
Dr.Gwyn Williams, Afallon, Chwilog. LL53 6NX, ffôn 01766810512