Information and Notices

Llanystumdwy Community Council Information and Notices

01.07.24 Audit Notice Llanystumdwy Community Council 2023-2024

01.07.24 Notice of Co-Option Llanystumdwy Community Council

03.06.24 Cofrestr o Ddatgan Diddordeb Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2023-2024

03.06.24 Datganiad o'r Taliadau a wneud i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy - 2023-2024

21.05.24 Casual Vacancy Llanystumdwy Ward

09.05.24 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy

03.04.24 Rhybudd Hysbysiad Cwblhau Archwilio Cymru 2022-23

14.02.24 Hysbyseb Pris Llwybrau

23.11.23 Hysbysiad Ceisiadau am Gymorth Ariannol

03.07.23 Audit Notice 2022-23

22.04.23 Rhybudd Hysbysiad Cwblhau Archwilio Cymru 2021-2022

Cofrestr Datgan Diddordeb Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2022-2023

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2022-2023

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022

26.04.23 The Annual Meeting 04.05.2023

15.03.23 Casual Vacancies Llangybi Ward

15.03.23 Notice for barbing and clearing the following paths

01.02.23 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol (Welsh only...)

20.07.22 Audit Notice 2021-22

10.06.22 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2021-2022 (Welsh only...)

20.05.22 Notice of Co-Option Llanarmon Ward 2022

20.05.22 Notice of Co-Option Llanystumdwy Ward 2022

12.05.22 Annual Meeting (PLEASE NOTICE - Annual Meeting (12.05.2022) - held on zoom due to illness not at Chwilog Hall. Contact the Clerk for a link.)

13.04.22 Notice of the Result of the Welsh Audit 2020-2021

13.04.22 Quotes required from contractors for barbing and clearing the following paths – before 29th April 2022

25.02.22 Fideos Codi Ymwybyddiaeth / Hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref (Welsh only)

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Mae’r fideo yn:

  • Codi ymwybyddiaeth o rôl a chyfraniad cynghorwyr cymuned a thref i gymdeithas
  • Nodi sut mae cynghorwyr cymuned a thref mewn sefyllfa dda i wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion eu hardal leol a sut all cynghorau gydweithio gyda phartneriaid lleol i greu newid cadarnhaol
  • Nodi pwysigrwydd amrywiaeth mewn llywodraeth leol
  • Tynnu sylw at yr heriau y mae cynghorwyr yn eu hwynebu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt e.e. trwy raglenni hyfforddiant a drefnir gan Un Llais Cymru
  • Amlinellu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maent wedi’u meithrin trwy eu rôl a sut ellir eu defnyddio mewn agweddau eraill ar fywyd a gwaith, gorfod cyfarwyddo a deall nifer o faterion anghyfarwydd a chael gwell dealltwriaeth o sut mae democratiaeth leol yn gweithio
  • Cyfleu bod gan bawb sgiliau y gallent eu cynnig i rôl Cynghorydd o’u bywyd bob dydd e.e. trefnu, cyfathrebu, datrys problemau ac ati

23.11.21 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor (Welsh only)

06.08.21 Audit Notice 2020-21

24.05.21 Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2020-2021

24.05.21 Cofrestr o ddatgan diddordeb aelodau Ebrill 2020 - Mawrth 2021

13.05.21 Anual Meeting

16.04.21 Quotes required from Contractors before 07.05.2021

26.11.20 RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

17.12.20 Hysbysiad am geisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

06.07.20 Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

18.06.20 Annual Meeting

05.06.20 Ffurflenni Datgan Diddordeb 2019-2020

26.05.20 Sef Cofrestr Datgan Diddordeb aelodau o’r Cyngor Cymuned 2019 – 2020

26.05.20 Datgeliad a Chofrestr Buddiannau Aelodau 2019-2020

30.03.20 COVID 19 - List of businesses in the area which are advertising (on facebook), which could be of help at this difficult time

10.12.19 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Arianno (Welsh only available)

25.06.19 Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr – y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019 (Welsh only available)

24.04.19 Llanystumdwy Community Council Annual Meeting
02/05/2019 Thursday Evening 7pm
Llanystumdwy Village Hall

26.11.18 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol (Welsh only available)

- 25.11.18 Vacant Seat on the Council

09.05.18 Hysbysiad Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol (Welsh only available)

26.04.18 Llanystumdwy Community Council Annual Meeting
03/05/2018 Thursday Evening 7pm
Llanystumdwy Village Hall

13.11.17 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor (It is possible to get an English translation, contact the Clerk.)

NOTICE OF ELECTION - May 4th 2017

Notice of Election Dwyfor Communities

Notice of Election Dwyfor Gwynedd

 

 

13.01.17 Community and Town Council Elections 2017

08.02.16 Vacant Seat on the Council

04.01.16 Vacant Seat on the Council

21.10.15 Vacant Seat on the Council

25.09.15 Casual Vacancy in the Council