Minutes

Llanystumdwy Community Council

(It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 9fed o Fai 2024

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Ebrill 2024

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Fawrth 2024

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Chwefror 2024

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Ionawr 2024

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Rhagfyr 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 2ail o Dachwedd 2023

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Cynllun Busnes 5ed o Hydref 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 5ed o Hydref 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Fedi 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Orffennaf 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 8fed o Fehefin 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Fai 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Ebrill 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 9fed o Fawrth 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 2ail o Chwefror 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 12fed o Ionawr 2023

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Rhagfyr 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Dachwedd 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Hydref 2022

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllun Busnes - 6ed o Hydref 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 8fed o Fedi 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Orffennaf 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 9fed o Fehefin 2022

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 12fed o Fai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 12fed o Fai 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Ebrill 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Fawrth 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Chwefror 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Ionawr 2022

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 2ail o Ragfyr 2021

Cofnodion Cyfarfod Cyllid 4ydd o Dachwedd 2021 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Dachwedd 2021 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Hydref 2021 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 2il o Fedi 2021 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Orffennaf 2021 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Fehefin 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 13eg o Fai 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 13eg o Fai 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod Is-Bwyllgor y Polisi 13eg o Fai 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Ebrill 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Fawrth 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Chwefror 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Ionawr 2021 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd Rhagfyr 2020 - click here

Pwyllgor Busnes 12fed o Dachwedd 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 5ed o Dachwedd 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Hydref 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Fedi 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 9fed o Gorffennaf 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 18fed o Fehefin 2020 - cliciwch yma

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 18fed o Fehefin 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 21ain o Fai 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7ed o Ebrill 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 5ed o Mawrth 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Chwefror 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 9fed o Ionawr 2020 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 5ed o Ragfyr 2019 - click here

Pwyllgor Cynllun Busnes 5ed o Ragfyr 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Tachwedd 2019- click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Hydref 2019 - click here

Pwyllgor Cynllun Busnes 3ydd o Hydref 2019 -click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 5ed o Fedi 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Gorffennaf 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Fehefin 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 2il o Fail 2019 - click here

Cofnodion Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2il o Fai 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 4ydd o Ebrill 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Fawrth 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 7fed o Chwefror 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 3ydd o Ionawr 2019 - click here

Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Cynllun Busnes 6ed o Ragfyr 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 6ed o Ragfyr 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 1af o Dachwedd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Hydref 4ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Medi 6ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 5ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Mehefin 7fed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Mai 3ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Mai 3ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Ebrill 5ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Mawrth 8fed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Chwefror 1af 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Ionawr 4ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Rhagfyr 7fed 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Tachwedd 2ail 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Hydref 5ed 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Medi 21ain 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 7fed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 6ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 1af 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Mai 11eg 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 11eg 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 6ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2il 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 26ain 2017 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Ionawr 19eg, 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 5ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2016 -click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2015 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Tachwedd 19eg, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2015 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Hydref 22ain, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf, 2014 - click here

Cofnodion Is Bwyllgor Polisiau a Rheolau Sefydlog Mai 1af, 2014 - click here

Cofnodion Is Bwyllgor Polisiau a Rheolau Sefydlog Ebrill 3ydd, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Meh 5ed, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 27ain, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 1af, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 3ydd, 2014 - click here