Minutes

Llanystumdwy Community Council

(It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Hydref 4ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Medi 6ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 5ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Mehefin 7fed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Mai 3ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Ebrill 5ed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Mawrth 8fed 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Chwefror 1af 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Ionawr 4ydd 2018 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Rhagfyr 7fed 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Tachwedd 2ail 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Busnes Hydref 5ed 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Medi 21ain 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 7fed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 6ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 1af 2017 - click here

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Mai 11eg 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 11eg 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 6ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2il 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 26ain 2017 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Ionawr 19eg, 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 5ed 2017 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2016 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2015 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Tachwedd 19eg, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2015 - click here

Cofnodion Pwyllgor Cynllun Busnes Hydref 22ain, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mehefin 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai, 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mawrth 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Chwefror 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ionawr 2015 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Rhagfyr 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Tachwedd 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Hydref 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Medi 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Gorffennaf, 2014 - click here

Cofnodion Is Bwyllgor Polisiau a Rheolau Sefydlog Mai 1af, 2014 - click here

Cofnodion Is Bwyllgor Polisiau a Rheolau Sefydlog Ebrill 3ydd, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Meh 5ed, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 27ain, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Mai 1af, 2014 - click here

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Ebrill 3ydd, 2014 - click here