Finance

Llanystumdwy Community Council

Ffurflen Flynyddol Datganiad Cyfrifyddu 2021-2022 (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Datganiad Cyfrifyddu 2020-2021 (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Cofrestr Datgan Diddordeb Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022 - click here

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022 - click here

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2020-2021 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Quotes required from Contractors before 07.05.2021 - click here

Datganiadau Cyfrifyddu 2019-20 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Prif wahaniaethau cyllid 2019-2020 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Rhesymau rhwng y gwahaniaethau blwyddyn rhwng 01.04.2018 – 31.03.2019 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Ffurflen Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2019/2020 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Datganiadau Cyfrifyddu 2018-19 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Ffurflen Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2018/2019 (Welsh only available) - click here

Crynodeb Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Datganiadau Cyfrifyddu 2017-18 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Gwahaniaethau Sylweddol blwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2017 a 31 Mawrth 2018 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending March 31st, 2018 - click here

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2017 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2015/16 a 2016/17 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending March 31st, 2017 - click here

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2016 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2014/15 a 2015/16 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending April 5th, 2016 - click here