Finance

Llanystumdwy Community Council


Crynodeb Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Datganiadau Cyfrifyddu 2017-18 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Gwahaniaethau Sylweddol blwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2017 a 31 Mawrth 2018 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending March 31st, 2018 - click here

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2017 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2015/16 a 2016/17 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending March 31st, 2017 - click here

Crynodeb o gyfrifon Incwm a Gwariant am y flwyddyn yn diweddu 31ain, Mawrth 2016 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Esboniad o'r prif wahaniaethau rhwng 2014/15 a 2015/16 - click here (It is possible to get a translation, contact the Clerk.)

Llanystumdwy Community Council Councillors’ Allowances/Expenses for the year ending April 5th, 2016 - click here